image-text
icon
0 items

My Cart

Website: Niets uit de website, www.mijnlunchservice.nl, mag zonder toestemming van de webmaster of eigenaar worden gedupliceerd, gekopieerd en/of voor andere doeleinden dan het bestellen van producten, gebruikt worden.

 Bestellen: Wij leveren pas bij een bestelling boven de €25,- Door het plaatsen van een bestelling via de website, per telefoon of per e-mail, gaat de opdrachtgever akkoord met de onderhavige leveringsvoorwaarden. Indien gewenst mailen wij u graag onze leveringsvoorwaarden als PDF-bestand.  Wij leveren pas bij een bestelling boven de €25,- 

 Bezorgen: Voor de regio Wijchen – Bijsterhuizen/Wijchen, Bijsterhuizen/ Nijmegen berekenen wij bij bestellingen boven € 25,- geen bezorgkosten. Regio’s verder dan Wijchen en Nijmegen is in overleg mogelijk met bezorgkosten. 

 Aansprakelijkheid: Indien MijnLunchService door omstandigheden, anders dan overmacht, een opdracht moet annuleren, zal zij zich inspannen om een andere, naar haar mening gelijkwaardige, levering te verzorgen. Indien er sprake is van overmacht, dan aanvaardt MijnLunchService geen enkele aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever eventueel geleden schade. 

Levertijd bestellingen: Bestellingen gedaan voor s’ morgens 10.00 uur worden op dezelfde dag tussen 11.15 uur en 13.15 uur bezorgd. Wij proberen binnen deze kaders rekening te houden met uw specifieke wensen voor wat betreft bezorging op dezelfde dag. Plaatst u na 10.00 uur een bestelling dan dient u telefonisch contact op te nemen waarbij overleg plaats vindt m.b.t. de mogelijkheden betreffende door u gewenste levertijd. 

Afwijken van afgesproken bezorgtijd: Indien door overmacht, dit ter beoordeling van MijnLunchService, de overeengekomen bezorgtijd niet nagekomen kan worden, dan stelt MijnLunchService u daarvan telefonisch z.s.m. op de hoogte. Mocht de bezorgtijd meer dan 1 uur later zijn dan het afgesproken tijdstip, dan heeft u geen verplichting meer tot afname (en het voldoen van de kosten). Is het afwijkende tijdstip minder dan 1 uur later dan het overeengekomen bezorgmoment, dan bent u wel verplicht tot afname/voldoen van de kosten.

Annuleren en/of wijzigen (gedane) bestelling: Hoewel we begrip hebben voor het gegeven dat u door onvoorziene omstandigheden uw bestelling wenst aan te passen, te verzetten of te annuleren, vinden wij het niet vanzelfsprekend dat het risico hiervan volledig is “neer te leggen” bij MijnLunchService. Binnen, naar onze mening, redelijke normen, trachten wij in deze zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw wensen. Wij zijn echter ook van mening dat het redelijk is om hierin wederzijds, de nodige “spelregels” in acht te nemen.

Omdat de mogelijkheden voor wijzigen, verzetten en annuleren mede afhankelijk zijn van de grootte en de soort producten van uw bestelling, van de voorbereidingen die wij al hebben moeten treffen en de inkopen die wij (speciaal voor u) al hebben moeten doen, is het vrijwel niet mogelijk om op voorhand in alle gevallen aan te kunnen geven wat er wel en niet mogelijk is. Daarom hierbij een opsomming van spelregels die wij (in principe) hanteren. Voor alle gevallen waarin niet is voorzien, behoudt MijnLunchService zich het recht voor om een deel, dan wel de volledige kosten, in rekening te brengen.

  • Bestellingen kunnen tot 1 week (7 dagen) voorafgaand aan gewenste leverdatum kosteloos geannuleerd, aangepast en verzet worden. In geval van verzetten geldt opnieuw een termijn van 1 week (7 dagen).
  • In geval van binnen 1 week (7 dagen) voorafgaand aan gewenste leverdatum annuleren van uw bestelling tot een bedrag van € 250,- (excl. 9%BTW), geldt dat 25% in rekening gebracht mag worden.
  • In geval van binnen 1 week (7 dagen) voorafgaand aan gewenste leverdatum annuleren van uw bestelling boven een bedrag van € 250,- (excl. 9%BTW) geldt dat 50% in rekening gebracht mag worden.
  • In geval van binnen 1 week (7 dagen) voorafgaand aan gewenste leverdatum annuleren van uw bestelling boven een bedrag van € 1000,- (excl. 9%BTW) geldt dat 75% in rekening gebracht mag worden.
  • In geval van annuleren en naar beneden bijstellen van uw bestelling op de dag van levering, geldt dat 100% van het oorspronkelijke bedrag in rekening gebracht mag worden. Een en ander vooral afhankelijk van bestelde hoeveelheid en de mate van de door u gewenste wijziging.

Mocht u een bestelling willen aanpassen, verzetten of annuleren, dan zouden wij het op prijs stellen dat u telefonisch contact opneemt. In goed overleg komen we dan wellicht tot een wederzijds bevredigende oplossing.

 Prijzen, betalen, rekening

 Prijzen: Alle op www.mijnlunchservice.nl genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud van typefouten.

 Betalen: Betaling geschiedt per (mobiele) pin, en betaling per factuur in overleg. In geval van betaling per factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum. Binnenkort zal er ook een ideal betaling zijn via Mollie. 

 Rekening: Bij meerdere bestellingen per periode (1 week, 2 weken, maand) is betaling op rekening ook mogelijk. Hierbij wordt het een factuur per maand, ook hierbij geldt een betalingstermijn van 14 dagen gerekend vanaf factuurdatum.

Huren/lenen artikelen:
Bij een buffet of grote bestelling kunt u in overleg gebruik maken van series, bestek, hotpots, Charing dishes etc. Wanneer er artikelen beschadigd zijn of missen wordt de nieuwe inkoop prijs gefactureerd. 

Naar boven