image-text
icon
0 items

My Cart

De Privacy Policy geldt voor iedereen die gebruik maakt van de door Mijn lunchservice aangeboden diensten en hiervoor gebruik maakt van de website www.mijnlunchservice.nl

1. Beheer
De website www.mijnlunchservice.nl staat onder beheer van Mijn lunchservice

2. Gegevens van klanten

 1. De gegevens die voortkomen uit registratie/aanmelden en het plaatsen van bestellingen middels gebruik van www.mijnlunchservice.nl  worden bewaard.
 2. Mijn Lunchservice draagt zorg voor goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 3. Mijn Lunchservice houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Gegevens die door de klant aan Mijn Lunchservice  verstrekt zijn zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Wanneer echter sprake is van uitvaardiging van een gerechtelijk bevel om gegevens te verstrekken zal op deze regel een uitzondering gemaakt worden.
   

Mijn Lunchservice kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Door de klant verstrekte gegevens worden gebruikt om bestellingen af te handelen.
 2. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een specifiek product en/of klanten informeren over aanbiedingen.
 4. Door klanten verstrekt gegevens m.b.t. bestellingen kunnen worden gebruikt om in te spelen op specifiek bestelgedrag.

 3. Cookies

 1. Mijn Lunchservice maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Mijn Lunchservice de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
 2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
 3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Mijn Lunchservice  Contactgegevens staan vermeld op de website.

5. Disclaimer
Mijn Lunchservice  is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging is daarvoor afdoende.


6. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Mijn Lunchservice kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Mijn Lunchservice voorgeschreven wijze door te geven.

Naar boven